حضور کاشی برج در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک یزد

حضور کاشی برج در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک یزد

شرکت کاشی برج در هشتمین نماشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک یزد شرکت کرد.
این اولین حضور شرکت در یک نمایشگاه بین المللی بود و با توجه به کیفیت کاشی و تنوع  طرح ها با استقبال چشمگیری روبرو شد.
هشتمین نمایشگاه بین الللی کاشی و سرامیک از 5 آدر ماه 94 به مدت 4 روز در محل نمایشگاه های یزد برگزار شد.