کاشی برج غرفه برتر نمایشگاه کاشی و سرامیک یزد

کاشی برج غرفه برتر نمایشگاه کاشی و سرامیک یزد

در پایان هشتمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک یزد غرفه شرکت کاشی برج به عنوان غرفه برتر انتخاب شد و لوح یادبودی به این مناسبت به مدیرعامل شرکت اهدا شد.