طراحی

طراحی

امروزه با توجه به ازدیاد تولید کاشی و سرامیک چیزی که باعث پیروزی در رقابت می شود کیفیت و طراحی می باشد.
شرکت کاشی برج اردکان از ابتدای تولید کیفیت را مهم ترین اصل خود قرار داده و از این نظر تولیدات این شرکت منحصر به فرد بوده است
و اینک با وجود کادر مجرب در قسمت طراحی نوآوری هایی را در این صنعت بوجود آورده است
طراحی سه بعدی نمونه بارز این نوآوری می باشد.